Tennisnyheter

Tennisens historia

Det är sällan som ett specifikt årtal kan sättas gällande när olika sporter ”uppfinns”. Men så är fallet med tennis som år 1873 uppfanns av en brittisk major vid namn Walter Clopton Wingfield. Däremot byggde han vidare på den redan existerande sporten real tennis.

Tennis historiaPopulariteten blev snabbt mycket stor för denna nya sport och i slutet av 1800-talet spred sig tennis till resten av världen. Detta då först och främst till de engelsktalande länder där England hade stort inflytande. Bara fyra år efter att tennisens sägs vara uppfunnen genomfördes den första organiserade tävlingen. Det var på Wimbledon och Wimbledon är fortfarande en av de absolut viktigaste tävlingarna inom tennis. Detta tillsammans med Australiensiska Öppna, US Open och Franska Öppna.

Att tennis blev en bred och folklig sport visade sig även i att den redan 1896 togs med i olympiska spelen.

Tennisboll

Reglerna som sattes kring 1870-talet har inte förändrats speciellt mycket genom åren. År 1924 bestämdes de regler som redan varit ”offentliga” sedan tidigare och sedan dess har bara små juteringa skett. Ett exempel är tiebrake som infördes på 70-talet. Detta genomfördes för att man lättare skulle kunna beräkna längden på matchen vilket var en fördel för att anpassa TV-tiderna.

Även om inte reglerna har ändrats speciellt mycket över tid så har däremot materialet förbättrats avsevärt. Under 80-talet lades exempelvis träracketarna bort och ersattes med betydligt lättare och bättre grafitracketar.

Idag är tennis en mycket stor sport över hela världen och även en stor publiksport. En av orsakerna till dess framgång hos publiken har säkerligen med att göra att det är lätt att förstå sporten och även få överblick över hela matchen. Tidigt började även regelbundna TV-sändningar att följa de stora tennisturneringarna vilket självklart ökade intresset för dem.